WOENSDAGLEAGUE 2017-2018          
                             
          Partycentre de Oude Tol            
    Puntenlijst                        
    D.d.   Speelweek No:   0 van 20          
    06-09-2017                        
Rang   Gemid Totaal Hdcp                  
schik     delde aantal (max50)   Game   Totaal Tot.   Hoge High 1,2,3,
king   Namen score games (Min.0) 1 2 3 pinfall Pnt. Pnt. game sers serie
===================================================================================================
1   Dennis Rodenburg FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
2   Jan Turenhout FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
3   Youri v. Kesteren FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
4   Ton Turenhout FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
5   Nico van Kints FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
6   Bruno Knegt FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
7   Robert v. Leeuwen FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
8   Ron Blom FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
9   Rob Rewijk FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
10   Patrick de Winter FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
11   Corry Turenhout FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
12   Anneke van Kints FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
13   Willem vd Zwet FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
14   Sjors Postma FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
15   Roel Rodenburg FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
16   Elly Wolvers FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0
17   Glen Verhoek FOUT 0 FOUT       0 0,0   0   0